Vi er nå prekvalifisert leverandør til BORI

Det siste året har BORI Utbygging arbeidet med en ny prekvalifiseringsordning som går ut på å prekvalifisere entreprenører til tilbudskonkurranser innenfor rehabilitering og vedlikehold av bygningsmassen til boligselskap. Hensikten er å skape forutsigbarhet på prosessen og god kvalitet - til glede for boligselskapene.

8Z1A6494 Copy Scaled

Målet med denne ordningen er å skape høyt kvalitetsnivå på entrepriseoppdrag, konkurransedyktige priser og fornøyde kunder. For selv om leverandørene er prekvalifisert må de konkurrere om oppdragene.

Entreprenørene som er valgt ut er vurdert på ulike kriterier som erfaring, referanseprosjekter, finansielle aspekter, krav ift. skatt/mva og nødvendige forsikringer samt generelle krav som selskapsform, stiftelsesdato, medlemsskap i StartBank og bruk av underentreprenører.

Sist oppdatert 05 juli 2023

Flere nyheter


Alle nyheter