Trosset språkbarrieren og fullførte svennebrevet

Som et ledd i utviklingen av DVS Entreprenør fikk våre ansatte tilbud om å gå opp til svennebrevet betalt av arbeidsgiver.

Svennebrev Marcin

Marcin kom som arbeidsinnvandrer fra Polen til Norge i 2006 og har jobbet som ufaglært i over 17 år - Nå har han svennebrevet.

Selv om alle som takket ja til dette tilbudet har lang erfaring i byggenæringen og solid kompetanse er det fortsatt teorien og det norske språket som har vært utfordringen. Derfor har vi samarbeidet med opplæringskontoret for tømrerfag i Oslo og Akershus og Kuben videregående skole der det har blitt arrangert språkkurs rettet mot teoriprøven i tømrerfag. Der har våre ansatte lært seg bedre norsk, faguttrykkene og terminologiene i bransjen.

Sist oppdatert 13 desember 2023

Flere nyheter


Alle nyheter