De mest bærekraftige byggene finnes allerede

Å rehabilitere bygg påvirker miljøet halvparten så mye som å rive og bygge nytt, ifølge en ny SINTEF-rapport. Gjenbruk av bygninger vil derfor være et avgjørende bidrag i det grønne skiftet.

IMG 2463

Norge har som ambisjon å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, i tråd med Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.  Gjenbruk og rehabilitering av eksisterende bygninger spiller en viktig rolle når vi må redusere miljøbelastningen fra byggenæringen for å nå disse klimamålene.

Og det er her vi kommer inn i bildet!

DVS Entreprenør er Mester i faget og er Godkjent for Ansvarsrett. Vårt internkontrollsystem ivaretar alle krav til helse, miljø og sikkerhet og sørger for kvalitetssikring i administrasjon og på prosjektene. Vi jobber aktivt med kildesortering, tiltak for reduksjon av energibruk og forbedring av innemiljø.

Eksisterende bygg har et stort uutnyttet potensial for miljøgevinst

Forskning viser at de potensielle miljømessige gevinstene er store ved rehabilitering eller oppgradering av eksisterende bygninger, sammenlignet med nybygging. Årsaken er at rehabilitering gir opptil halvparten av utslippene.

Klimagassutslippene som reduseres eller unngås helt ved rehabilitering og gjenbruk av eksisterende bygninger, er i hovedsak knyttet til produksjon av byggematerialer og elementer. Dette gjelder transport, bygging, utskiftning av materialer og elementer, samt avhending, såkalte bundne utslipp.

Utslippene fra energibruk i driftsfasen er ofte lavere for nyere bygninger, mens de bundne utslippene relativt sett er større når man bygger nytt sammenliknet med rehabilitering.

Tekst er hentet fra sintef.no, følg lenken for å lese hele artikkelen.
https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/de-mest-barekraftige-byggene-finnes-allerede/

Sist oppdatert 05 juli 2023

Flere nyheter


Alle nyheter