Title Image

Myrer Omsorg+, Hareveien 10

Myrer Omsorg+, Hareveien 10

 

Tiltak:

Utskifting av ca 240 vinduer primært i brukerrom. Rehabilitering av tre-fasade.
Prosjektet ble utført som UE for Alliero AS.

 

Myrer bo- og servicesenter er et trivselssenter hvor beboerne gis mulighet til å fungere optimalt ut fra egne ressurser.

Category

Fasaderehabilitering, Vinduer og dører