Title Image

Kampens Byggeselskap AS

Kampens Byggeselskap AS

 

Tiltak:

Utskifting av vinduer i 433 leiligheter

 

Materialvalg:

H-Vinduet Magnor

 

«Kampens Byggeselskap består av 433 leiligheter. DVS Entreprenør ble i 2011 engasjert til å skifte totalt 900 vinduer .
Arbeidet ble utført i 1 halvdel av 2012.
Kampens Byggeselskap er svært tilfreds med arbeidet som ble utført.  Samarbeidet underveis  mellom DVS og Byggeselskapet fungerte også meget tilfredstillende.  Arbeidet ble utført i henhold til avtalen.»

 

 – Styret, Kampens Byggeselskap.

Category

Vinduer og dører