Title Image

Hedmarksgata 3-11

Hedmarksgata 3-11

 

DVS Entreprenør har blitt engasjert av Boligbygg Oslo for å utføre fasaderehabilitering og takutskifting ved Hedmarksgata 3-11 i Gamle Oslo.

 

Bygningen består av 84 leiligheter fordelt på fem etasjer, og er bygd i 1988.

 

Prosjektet gjennomføres som ett fossilfritt byggeprosjekt, og alle verktøy og maskiner som benyttes på byggeplassen vil av den grunn ha el-drift.

 

Bygget er oppført på byantikvarens gule liste, og dette innebærer at det er strenge retningslinjer rundt endring av byggets uttrykk, noe som har påvirket valg av materialer og tiltak i forbindelse med rehabiliteringen.

 

Bygget består i stor grad av betongelementer og har et vinkeltak med tradisjonell saltak-konstruksjon og arker, noe som gir bygningen ett unikt uttrykk i området. Langsiden strekker seg 80 meter og taket til bygget vil være dekket inn med tak-over-tak under nesten hele byggeperioden.

På fasaden skal fugemassen mellom betongelementene byttes ut, og franske balkonger skal demonteres, overflatebehandles og til slutt remonteres etter en grundig vask av fasaden. Taket skal skiftes ut ned til taksperrer og bygges opp igjen med tilsvarende konstruksjon.

Gangarealer og grøntområde skal få et løft samtidig som vi skal sørge for bedre drenering rundt bygget.

 

Disse tiltakene vil skape et forutsigbart vedlikeholdsbehov som følge av tett tak og god drenering samtidig som det vil gjøre at Hedmarksgata 3-11 kommer til å fremstå slik det gjorde etter overlevering i 1988.

Category

Fasaderehabilitering, Tak og membraner