Title Image

Bertramjordet Borettslag

Bertramjordet Borettslag

 

«Rezbuild»-prosjektet hvor vi – DVS Entreprenør – er utførende entreprenør

 

«For å redusere klimautslippene fra bygninger må renoveringstakten opp, og kostnadene ned. En rekke norske borettslag bygget på 80- og tidlig på 90-tallet befinner seg i dag i en spennende situasjon; gamle husbanklån fra byggeåret er nedbetalt, og man kan ta opp nye lån for å finansiere oppgradering og rehabilitering, uten å øke husleien. Om muligheten benyttes, kan andelen nær-nullutslippsbygg (nZEB) i Norge øke i tråd med politiske ambisjoner»
– Utsagn i artikkel fra SINTEF

 

Les mer om dette prosjektet på Sintef sine hjemmesider

 

Gå til Bertramjordet Borettslags egne nettsider

 

Kategori

Balkonger, Fasaderehabilitering, Tak og membraner, Utomhusarbeider, Vinduer og dører