Title Image

Bertramjordet Borettslag, Trinn 1

Bertramjordet Borettslag, Trinn 1

 

Da er vi ferdige på Bertramjordet Borettslag og det spennende «Rezbuild» forskningsprosjektet der enøk-tiltak testes og dokumenteres.

 

Vi har utført:

 

 • Fasaderehabilitering
 • Tilleggsisolering av balkongvegger med ny NORD kledning
 • Nye vinduer og balkongdører
 • Nye leilighetsdører
 • Nye balkongtak med folietekking
 • Nye boder på balkonger
 • Betongrehabilitering av balkongdekker, himlinger og sidevegger i betong og med ny overflatebehandling
 • Oppussing av trapperom
 • Nye balkongrekkverk i aluminium
 • Gesimsbeslag og vindusbeslag i aluminium
 • Elektroniske ventiler med varmegjenvinning
 • Nye radiatorventiler med termostatstyring
 • Ny ventilasjonsvifte på loftet
 • Nytt elektriske opplegg på balkonger med stikk og lamper
 • Nye led lamper i fellesarealer og i garasjer og på loftet

 

Dette prosjektet er et forskningsprosjekt og Bertramjordet Borettslag er en av tre sites i hhv Norge, Spania og Italia der enøk-tiltak testes og dokumenteres.

 

«For å redusere klimautslippene fra bygninger må renoveringstakten opp, og kostnadene ned. En rekke norske borettslag bygget på 80- og tidlig på 90-tallet befinner seg i dag i en spennende situasjon; gamle husbanklån fra byggeåret er nedbetalt, og man kan ta opp nye lån for å finansiere oppgradering og rehabilitering, uten å øke husleien. Om muligheten benyttes, kan andelen nær-nullutslippsbygg (nZEB) i Norge øke i tråd med politiske ambisjoner»
– Utsagn i artikkel fra SINTEF

 

 

 

Les mer om dette prosjektet på Sintef sine hjemmesider

 

Beslutningstøtte skal gi raskere og billigere renovering av boliger

 

Gå til Bertramjordet Borettslags egne nettsider

 

Category

Balkonger, Fasaderehabilitering, Tak og membraner, Utomhusarbeider, Vinduer og dører