Title Image

Bertramjordet Borettslag, Trinn 2

Bertramjordet Borettslag, Trinn 2

 

Etter at «Trinn 1» av dette prosjektet ble fullført (lavblokker) var vi også så «heldige» å bli tildelt «Trinn 2» som omfatter de samme tiltak i borettslagets rekkehusbebyggelse.

Du kan lese mer om hva vi gjorde i trinn 1 her.

 

Bertramjordet Borettslag vant også OBOS’ Bærekraftpris for 2021.

 

«Trinn 1» var et forskningsprosjekt og Bertramjordet Borettslag er en av tre sites i hhv Norge, Spania og Italia der enøk-tiltak ble testet og dokumentert.

 

«For å redusere klimautslippene fra bygninger må renoveringstakten opp, og kostnadene ned. En rekke norske borettslag bygget på 80- og tidlig på 90-tallet befinner seg i dag i en spennende situasjon; gamle husbanklån fra byggeåret er nedbetalt, og man kan ta opp nye lån for å finansiere oppgradering og rehabilitering, uten å øke husleien. Om muligheten benyttes, kan andelen nær-nullutslippsbygg (nZEB) i Norge øke i tråd med politiske ambisjoner»
– Utsagn i artikkel fra SINTEF

 

 

 

Les mer om dette prosjektet på Sintef sine hjemmesider

 

Beslutningstøtte skal gi raskere og billigere renovering av boliger

 

Gå til Bertramjordet Borettslags egne nettsider

 

Se omtale/artikkel vedr. trinn 2 på bygg.no

Category

Balkonger, Fasaderehabilitering, Tak og membraner, Utomhusarbeider, Vinduer og dører