Title Image

Archive

Tveita Borettslag

  Tiltak: Utskifting av 7000 vinduer og balkongdører. Nye rekkverk. Etterisolering av yttervegger.   «PX Solutions AS var prosjektledere for byggherren Tveita Borettslag på en av Norges største rehabiliteringsprosjekter for borettslag med en total kostnadsramme på nærmere 200 mill. DVS Entreprenør var en av to hovedentreprenører i prosjektet og hadde

Minister Ditleffsvei 22

  Tiltak: Rehabilitering av alle fasader. Etterisolering og nytt luftet puss-system. Utskifting av alle vinduer og ytterdører

Myrer Omsorg+, Hareveien 10

  Tiltak: Utskifting av ca 240 vinduer primært i brukerrom. Rehabilitering av tre-fasade. Prosjektet ble utført som UE for Alliero AS.   Myrer bo- og servicesenter er et trivselssenter hvor beboerne gis mulighet til å fungere optimalt ut fra egne ressurser.

Klingenberggata 7

  Tiltak: Utskifting av alle vinduer i fasade og bakgård. Ny fasadepuss i bakgård