Title Image

Archive

Oslo rådhus

  Tiltak: Skiftet vinduer i begge trappetårn

Minister Ditleffsvei 22

  Tiltak: Rehabilitering av alle fasader. Etterisolering og nytt luftet puss-system. Utskifting av alle vinduer og ytterdører

Myrer Omsorg+, Hareveien 10

  Tiltak: Utskifting av ca 240 vinduer primært i brukerrom. Rehabilitering av tre-fasade. Prosjektet ble utført som UE for Alliero AS.   Myrer bo- og servicesenter er et trivselssenter hvor beboerne gis mulighet til å fungere optimalt ut fra egne ressurser.

Ullevål Skole

  Tiltak: Skiftet ut verneverdige vinduer i samråd med byantikvar

Aker universitetssykehus

  Tiltak: Utskifting til vedlikeholdsfrie vinduer og balkongdører i medisinsk høyblokk. Prosjektledelse: Aker universitetssykehus