Title Image

Archive

Akerli Borettslag

  Tiltak: Utskifting av alle vinduer og balkongdører i 406 leiligheter. Etterisolert balkongvegger. Diverse fasadevask, malerarbeider og impregnering av teglfasader.

Hovin Borettslag

  Tiltak: Montert ca 250 entrèdører og ca 100 inngangspartier/ utvendige boddører i aluminium

Dannevigsveien 5

  Tiltak: Utskifting av 33 stk veggpartier (dører/vinduer)   "Vi er godt fornøyde med jobben som ble utført. Alt til avtalt tid og med god oppfølging og kommunikasjon undervegs både med oss og beboere i eiendommen" Prosjektleder, Bjerke eiendom 

Eftasåsen Borettslag

  Tiltak: Total rehabilitering av 31 firemannsboliger og 10 rekkehus . Etterisolering og ny panel på ca 14 500 m2 samt  utskifting av ca 1800 vinduer og dører.   "Vi er svært godt fornøyd med arbeidet dere utførte med rehabilitering/etterisolering samt skifte av vinduer på våre hus i Eftasåsen

Kampens Byggeselskap AS

  Tiltak: Utskifting av vinduer i 433 leiligheter   Materialvalg: H-Vinduet Magnor   "Kampens Byggeselskap består av 433 leiligheter. DVS Entreprenør ble i 2011 engasjert til å skifte totalt 900 vinduer . Arbeidet ble utført i 1 halvdel av 2012. Kampens Byggeselskap er svært tilfreds med arbeidet som ble utført.  Samarbeidet underveis  mellom DVS og

Hallagerbakken borettslag

  Tiltak: Etterisolering av 10 000 kvm fasade Bygging av 127 nye balkonger Utskifting av ca 1400 dører og vinduer Rekkverk, tak, trapper etc Materialvalg: Royal impregnert furu Aluminiumsbeslåtte vinduer og balkongdører Rustfrie og syrefaste festemidler

Tåsen Borettslag

  Tiltak: Utskifting av ca 500 dører og vinduer. Etterisolering og ny kledning på ca 4500 kvm fasade Prosjektleder: OPAK

Tveita Borettslag

  Tiltak: Utskifting av 7000 vinduer og balkongdører. Nye rekkverk. Etterisolering av yttervegger.   «PX Solutions AS var prosjektledere for byggherren Tveita Borettslag på en av Norges største rehabiliteringsprosjekter for borettslag med en total kostnadsramme på nærmere 200 mill. DVS Entreprenør var en av to hovedentreprenører i prosjektet og hadde