Title Image

Archive

Gransletta Borettslag

  Tiltak: Ca 10 000 kvm: Rehabilitering av alle balkonger, fasader og tak. Utskifting av alle vinduer og balkongdører.   Gransletta borettslag; takk for oss! ;) DVS i mål med stor fasaderehabilitering i Oslo

Nordseter Borettslag

  Tiltak: Rehabilitering av alle fasader på rekkehus og terasseblokker: Etterisolering, ny panelkledning, maling, nye gesimser og oppbygging av parapet, tak og taktekking, nye inngangspartier, nye vinduer, balkong- og oppgangsdører.

Pynten Borettslag

  Tiltak: Alle vinduer og balkongdører i lavblokkbebyggelsen skiftes ut - totalt 2750 enheter

Rustadåsen Borettslag

  Tiltak: Utskifitng av alle vinduer og balkongdører i borettslaget - totalt ca 500 enheter

Torshov kvartal 3 borettslag

  Tiltak: Utskifting av ca 310 vinduer og balkongdører i borettslaget. Brann-, oppgang- , kjeller- og leilighetsvinduer.

Solfjellshøgda 34-44

  Tiltak: Nye fasader og vinduer. Betongrehabilitering. Nye rekkverk. Drenering. Taktekking. Innvendig ombygging.

Sørhellinga Borettslag

  Tiltak: Rehabilitering av alle fasader på rekkehus; nye vinduer og dører, etterisolering og panelkledning. Ny etterisolert takkonstruksjon.

Borettslaget Torshov Kvartal VII

  Tiltak: Utskifting av ca 750 vinduer og balkongdører i "Italiagården". Brannvinduer i innvendige hjørner, rehabilitering av original vinduer

Sameiet Hosle Senter

  Tiltak:  Utskifting av ca 350 vinduer i sameiet   DVS har i perioden fra vår til høst 2017 gjennomført utskifting av samtlige vinduer i Sameiet Hosle Senter på Hosle i Bærum. Totalt dreier det seg om 67 berørte leiligheter inklusive felles trapperom, totalt om lag 350 vinduer. Arbeidene