Title Image

Archive

Bertramjordet Borettslag

  Da er vi ferdige på Bertramjordet Borettslag og det spennende "Rezbuild" forskningsprosjektet der enøk-tiltak testes og dokumenteres. Vi har utført:   Fasaderehabilitering Tilleggsisolering av balkongvegger med ny NORD kledning Nye vinduer og balkongdører Nye leilighetsdører Nye balkongtak med folietekking Nye boder på balkonger Betongrehabilitering av balkongdekker, himlinger

Beverveien Borettslag

  Tiltak: Etterisolering av 3000 kvm fasade på alle inngangssider, nye vinduer, entre- og oppgangsdører. Utbedring av svalganger og nye rømningsveier. Oppgradering av trappehus, nye inngangspartier og porttelefoner. 500 kvm betongrehabilitering og nye trapper.   Se relevant artikkel på groruddalen.no: Beverveien borettslag ruster opp - Idyll i drabantbyen

Vallefaret Borettslag

  Tiltak: Utskifting av ca 1600 balkongdører og vinduer i leiligheter, kjellere, oppganger og loft. Nye utvendige beslag

Gransletta Borettslag

  Tiltak: Ca 10 000 kvm: Rehabilitering av alle balkonger, fasader og tak. Utskifting av alle vinduer og balkongdører.   Gransletta borettslag; takk for oss! ;) DVS i mål med stor fasaderehabilitering i Oslo

Nordseter Borettslag

  Tiltak: Rehabilitering av alle fasader på rekkehus og terasseblokker: Etterisolering, ny panelkledning, maling, nye gesimser og oppbygging av parapet, tak og taktekking, nye inngangspartier, nye vinduer, balkong- og oppgangsdører.

Pynten Borettslag

  Tiltak: Alle vinduer og balkongdører i lavblokkbebyggelsen skiftes ut - totalt 2750 enheter

Rustadåsen Borettslag

  Tiltak: Utskifitng av alle vinduer og balkongdører i borettslaget - totalt ca 500 enheter

Torshov kvartal 3 borettslag

  Tiltak: Utskifting av ca 310 vinduer og balkongdører i borettslaget. Brann-, oppgang- , kjeller- og leilighetsvinduer.

Solfjellshøgda 34-44

  Tiltak: Nye fasader og vinduer. Betongrehabilitering. Nye rekkverk. Drenering. Taktekking. Innvendig ombygging.